Generalforsamling og årsmøte 9. mars kl 18.00

Kirkeveien 64a, 6. etasje i Oslo ( ved Majorstua T-bane).

Marie- Anne Knudsen SEPer og psykologspesialist vil holde et spennende innlegg om tilknytning før årsmøtet. Styret vil gjerne ha saker inn på dagsorden, men de må være meldt 3 uker før selve møtet! Alle medlemmer er hjertelig velkommen.Og vi trenger nye styremedlemmer til å gå veien videre i SE Norge!

Dagsorden

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjennelse av møteinnkalling
  3. Godkjennelse av dagsorden
  4. Valg av styremedlemmer
  5. Behandling av budsjett og økonomi 2014
  6. Behandling av innkomne forslag
  7. Fastleggelse av arbeidsoppgaver for det kommende året
  8. Godkjennelse av budsjett og medlemskontingent
  9. Nedsettelse av utvalg?

Ingen planlagte kurs

Det er for tiden ikke kurs satt opp